CO JEŠTĚ OVLIVNÍ VÝBĚR A UMÍSTĚNÍ OKEN?

Pro plné využití funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně provést ostění (obložení) okenního výklenku (pod oknem svisle, nad oknem vodorovně). Zajistíte tím maximální osvětlení místnosti (o 30 - 40% více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) a nenarušíte přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně tím snížíte možnost kondenzace vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

  • topná tělesa umístit pod střešní okna
  • ostění provést pod oknem svisle, nad oknem vodorovně
  • vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé plochy skla - především ve spodních partiích

 
střešní okna zdarma akční nabídka srpen POLOPATĚ o
střešních oknech